دلتنگی های ناصر

عشق ثابت کردنی نیست احساس کردنی است

شب از جایی شروع می شه که تو چشماتو می‌بندی

شب از مهتاب سر میره  
                                  تمام ماه تو آبه
شبیه عکسه یک رویاست
                                 تو خوابیدی جهان خوابه

زمین دور تو می‌گرده
                                 زمان دست تو افتاده

تماشا کن  سکوت تو
                               عجب عمقی به شب داده

تو خواب انگار طرحی از 
                               گل و مهتاب و لبخندی

شب از جایی شروع می شه
                               که تو چشماتو می‌بندی

تو رو آغوش می‌گیرم  
                              تنم سر ریزه رویا شه
جهان قد یه لالایی
                              توی آغوش من جا شه

تورو آغوش می گیرم 
                             هوا تاریک تر می شه
 خدا از دست های تو 
                             به من نزدیک تر می شه

زمین دور تو می گرده
                             زمان دست تو افتاده

تماشا کن سکوت تو
                             عجب عمقی به شب داده
تمام خونه پر می‌شه
                            از این تصویر رویایی

تماشا کن ، تماشا کن
                           چه بی‌رحمانه زیبایی

  
نویسنده : ناصر ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۸