دلتنگی های ناصر

عشق ثابت کردنی نیست احساس کردنی است

خداحافظ

به من نگودوست دارم:

 

 

حالا که کارتوشده

 

پرازنیرنگ وریا

 

حالا که دل توشده

 

فرسنگهادورازخدا

 

به من نگودوست دارم

 

که باورم نمیشه

 

نگوفقط تورودارم

 

که باورم نمیشه

 

توبااین چرب زبونی

 

هی به من دروغ میگی

 

میخواهی گولم بزنی

 

هی به من دروغ میگی

 

به من نگودوست دارم

 

که باورم نمیشه

 

نگوفقط تورودارم

 

که باورم نمیشه

 

توبادل شکسته ام

 

انقده جفانکن

 

تواگه دوستم نداری

 

اینجوری بد تا نکن

 

به من نگودوست دارم

 

که باورم نمیشه

 

نگوفقط تورودارم

 

که باورم نمیشه

  
نویسنده : ناصر ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۸