دلتنگی های ناصر

عشق ثابت کردنی نیست احساس کردنی است

 

find a guy who calls you beautiful instead of hot 

به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت . . .

 -------------------------- 

who calls you back when you hang up on him

 همان کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی . . .  

-------------------------------------------------------------------------------- who will stay awake just to watch you sleep

 همان کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند .------------------------ 

wait for the guy who kisses your forehead

 در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد[حمایتگر تو باشد]  

--------------------------------------------------- who wants to show you off to world when you are in your sweats  

کسی که مایل باشد  حتی  در زمانی که درساده ترین لباس  هستی تورا به دنیا نشان دهد

------------------------------------------- 

who holds your hand in front of his friends  

 کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد  

----------------------------------------------------------------

wait for the one who is constantly reminding you how much he cares about you and how lucky he is to have you

 در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و  

چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

 ------------------------------------- 

wait for the one who turns to his friends and says that's her

 در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش  بگوید اون خودشه[همان کسی  که می خواستم]  

  
نویسنده : ناصر ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٠
تگ ها : عشق