دلتنگی های ناصر

عشق ثابت کردنی نیست احساس کردنی است

وبلاگ های مدیریتی

وبلاگ های مدیریتی

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://strategicacademy.ir : آکادمی مدیریت استراتژیک ایران

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران

http://www.csmweb.com/ : مرکز مدیریت استراتژیک

http://www.iranmanagement.org/ : انجمن مدیریت ایران

http://www.modiriran.ir/ : پایگاه اطلاع رسانی مدیران ایران

http://www.soheil-abedi.blogfa.com/ : آنچه مدیران باید بدانند

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://www.newopinion.blogfa.com/

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران

http://www.new-opinion.com/ : سایت اشتراک ایده های جدید

http://www.ea.wenet.ir/ : انجمن زنان مدیر کارآفرین

http://www.hrmsociety.ir/ : انجمن مدیریت منابع انسانی

http://mitm3.blogfa.com/ : اندیشگاه فارغ التحصیلان دوره های عالی مدیریت فناوری اطلاعات

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://biz.schoolnet.ir/ : باشگاه الکترونیکی کارآفرینی

http://groups.google.com/group/modiriran : جامعه مجازی مدیران ایران

http://ictworld.blogsky.com/ : مدیریت و آی تی

http://modirsara.blogfa.com/ :مدیرسرا

http://technologymgt.blogspot.com/ : مدیریت تکنولوژی

http://jafargholi.blogfa.com/ : مدیریت نوین

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://www.bazarsanji.com/ : مرکز تحقیقات بازاریابی آنلاین

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران

http://akbar2141.blogfa.com/ : مدیریت صنعتی

http://www.imi.ir/fa-ir/Pages/Default.aspx: سازمان مدیریت صنعتی

http://www.keshvarshahi.ir/ : مرجع تخصصی برای دوست داران مدیریت

http://www.iepu.ir : رشته های مهندسی صنایع و مدیریت

http://www.islamicmanagement.org/fa/ : مدیریت اسلامی

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://www.zoghikhaboshan.persianblog.ir/ : مقالات مدیریتی

http://inden.ir : سایت مهندسی صنایع

http://www.btstco.com : سیستم جامع کیفیت

http://isixsigma.ir/ : سایت تخصصی متدولوژِی شش سیگما

http://www.inknowtex.ir/ : شرکت اینوتکس ایران، اولین تولید کننده نرم افزار مدیریت دانش در ایران

http://www.iran-ie.com/news.php : سایت تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

http://www.moc.gov.ir/ : وبسایت وزارت بازرگانی

http://www.hrm.ir/ : مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت منابع انسانی

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران

http://www.uast.ac.ir/default.aspx :سایت مدیریت فناوری

http://mohseniji.mihanblog.com/ :مدیریت صنعتی

http://www.nano-atu.ir/ : مدیریت فناوری نانو

http://imikanoon.com/fa/ : کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

http://www.hu-im.com/ : انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه هرمزگان

http://www.mbhu.ir/ : انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان

http://ap.persianblog.ir/ : جهان مدیریت

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران


http://www.iranpm.com/ : مدیریت پروژه ایران

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://www.industrial-hu.blogfa.com

/ : مدیریت صنعتی دانشگاه هرمزگان

http://saberi.persianblog.ir/#top : دید مهندسی (مدیریت)

http://ghahremani.blogsky.com/ : دانش مدیریت

http://komin2.persianblog.ir/ : مدیریت علمی

http://modiretazekar.persianblog.ir/ : مدیر تازه کار

http://www.rasoulbegdeli.blogfa.com : مدیریت حلقه گمشده

http://nsorkhabi.com :سایت مدیریتی و اقتصادی تبریز

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://strategicacademy.ir : آکادمی مدیریت استراتژیک

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی

http://www.pmrg.ir/
http://www.aim.com.au/
http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران
http://www.mporg.ir/
http://www.mporg.ir/managers/
http://www.12manage.com/
http://www.cim.ca/
http://www.modiriat.ir/
http://www.bci-pmac.bc.ca/
http://www.ams-institute.com/
http://informationr.net/
http://www.km-forum.org/
http://www.mgtsolution.com/
http://www.cs.york.ac.uk/mis/research.htm
http://www.fara-online.com/index.php
http://www.media-access.com/resources.html
http://www.ifip.or.at/
http://www.pmir.com/
http://icmr.icfai.org/
http://www.shefer.net/
http://www.managementfirst.com/
http://management.about.com/
http://www-hr.ucsd.edu
http://www.bettermanagement.com/
http://www.isixsigma.com/me/tqm/
http://www.improve.org/tqm.html
http://management.bu.edu/
http://www.mazur.net/tqm/tqmterms.htm
http://www.airacad.com/tqmroi.htm
http://itmanagement.earthweb.com/
http://www.amanet.org/index.htm
http://www.pmi.org/info/default.asp
http://www.omg.org/
http://www.mambofarsi.com/
http://pyvand.eprsoft.com/
http://www.moderation.org/
http://www.securitymanagement.com/
http://www.icma.org
http://www.mgma.com/
http://mba.yale.edu/
http://www.smu.edu.sg/
http://www.informs.org/
http://www.managers.org.uk/
http://www.napm.org/
http://www.gmac.com/gmac
http://www.em.doe.gov/
http://www.henleymc.ac.uk/
http://www.bi.no
http://www.irem.org/home.cfm
http://www.simnet.org/
http://www.opm.gov/
http://mitsloan.mit.edu
http://www.mbs.edu/home.cfm
http://som.utdallas.edu/
http://www.jbs.cam.ac.uk/
http://www.thunderbird.edu/
http://bus.utk.edu/mgmtsci/
http://www.modiriyat.blogfa.com/
http://www.maph.gov.ir/
http://itmanagement.persianblog.com/
http://www.jit-software.com/
http://www.de-sa.com/
http://www.cotl.com/index.php
http://www.philiphumbert.com/
http://www.retailing.com/
http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/index.html
http://www.deming.org
http://www.quickmanagement.com/m/
http://www.aom.pace.edu/amr/
http://mostabseri.persianblog.com/
http://www.saraparto.blogfa.com/
http://www.dsi.ir/products/monitoring
http://im82.persianblog.com/
http://www.simi.org.ir/
http://www.arbm.blogfa.com/
http://schools.gedsb.net/ar/
www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arhome.html
http://www.secondmoment.org/
http://www.npi.ucla.edu/qualquant/
www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm
http://www.icpsr.umich.edu/
http://poynter.indiana.edu/tre/
http://policy.rutgers.edu/andrews/projects/ssit/ungercom.shtml
http://www.gametheory.net/
http://www.gametheorysociety.org/
www.agorics.com/Library/auctions.html
http://econweb.tamu.edu/gambit/
http://www.psychometrika.org/
www.hawaii.edu/powerkills/UFA.HTM
http://www.haigbazoian.com/
http://www.strategy-business.com/
http://www.managementfirst.com/
http://www.improve.org/tqm.html
http://www.tlainc.com/articl12.htm
http://sloanreview.mit.edu/smr/
www.worms.ms.unimelb.edu.au/
http://ltsn.mathstore.ac.uk/
http://www.gemba.com/
http://sixsigmatutorial.com
http://www.ims-productivity.com/
http://www.apics.org/default.htm
www.ostan-kz.ir/city-management-fa.html
www.mindtools.com/xtimbook.html
www.4pm.com/books/books.htm
http://lightfuture.blogfa.com/
http://www.fara.ir/
www.webrah.com/2005/06/blog-post.html
http://alidostmohamadi.blogfa.com/
http://nett21.gec.jp/CPT-DATA/ English/ explain/ onsite-e.html
www.cdi-usa.com/mfms.html
www.stilesmachinery.com/software/ factorymanagement/
www.managementhelp.org/hr-mgmnt/hr-mgmnt. htm
http://elib.kahkeshan.com/
www.comp.glam.ac.uk/pages/staff/dwfarthi/ projman.htm
http://www.act.com/
www.agilecor.com
www.dyna-quest.com
www.erieri.com
www.fmsinc.org
www.gallup.com
www.gecapital.com
www.hardcat.com
www.ic.fineval.com
www.ioma.com
www.neovest.com
www.osgsolutions.com
www.peachtree.com
www.sosig.ac.uk
www.theipa.org
www.tss-soft.com
www.aimresearch.org/


http://www.pmrg.ir/ http://www.aim.com.au/ http


http://www.modir20.ir/

http://100r.blogfa.com/

http://nokteh.blogfa.com/

http://modiransbu.blogsky.com : انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

http://itmbook.blogfa.com/ : کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات

http://iranmanager.mihanblog.com/ : مدیریت و دانلود کتاب

http://modabber.blogfa.com/ : مدیریتی اقتصادی رسانه ای

http://www.mastor.blogfa.com/ : مدیریت و عرفان

http://www.ammodiran.blogfa.com/ :مدیریت نوین

http://www.shrm.org/ :مدیریت منابع انسانی(لاتین)

http://management.blogfa.com/ : مدیریت امروزی(دانلود مقالات مدیریت)

http://www.m-b2007.blogfa.com/ :پایگاه دانشجویان مدیریت آبادان

http://www.pmir.com/ :مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

http://emdadsanat.mihanblog.com/ : وبلاگ تخصصی نیاز مشتریان در ایران

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://nabi2004.blogfa.com/ :

http://www.magicmanager.blogfa.com/ :مدیر سحرآمیز

http://www.mgtsolution.com : راهکار مدیریت

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://www.crmroom.com/ : پایگاه تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری - اولین وبزرگترین مرجع CRM در کشور

http://salamzadeh.blogsky.com/ : 7شاخه مدیریت

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://samadi.blogfa.com/ : وبلاگ داوطلبین کنکور ارشد و دکترای مدیریت

http://www.iranhumanresources.blogfa.com/ : مطالب بروز برای مدیران

http://hr.blogfa.com/ :مدیریت منلبع انسانی

http://www.m2modir20.blogfa.com/ :مقالات و آموزش مدیریت

http://13322010.blogfa.com/ : پایگاه دانش مدیریت

http://www.sciencecenter.ir/

http://www.saraykarafarinan.persianblog.ir/


http://www.amokhteh.blogfa.com/ : سایت تخصصی بازار و بازاریابی

http://advercross.mihanblog.com/ :چهار راه تبلیغات

http://msm.blogfa.com/

http://www.ha-bananej.blogfa.com/ : تبلیغات و بازاریابی

http://www.modernmarketing.persianblog.ir/ : بازاریابی مدرن

http://alikhooyeh.blogfa.com/ : بازاریابی ، فروش، ارتباطات

http://bazarmadar.blogfa.com/ : بازار مدار

http://www.khresmeh.blogfa.com/ : ارتباطات .بازاریابی .تبلیغات

http://managerialthinking.blogfa.com/ : تفکر مدیریتی (تمام شاخه های مدیریت)

http://free-management.blogfa.com/ : مدیریت صنعتی-دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

http://marketingmanagement.blogfa.com/ : مدیریت بازاریابی

http://www.abbasbakhtiari.blogfa.com/ : مدیریت بازرگانی(خرید خارجی)

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://imbafgh.blogfa.com/ : تست های کنکور و اطلاعات گرایشهای مدیریت

http://msciaum.blogfa.com/ : کمیته علمی مدیریت دولتی

http://sadeghfar.blogsky.com/ : مشاور ودیریت

http://management1385.blogfa.com/ : مدیریت بازرگانی

http://www.irshahsavaran.blogfa.com/ : بانک مقالات مدیریت دانشگاه آزاد تنکابن

http://www.arbm.blogfa.com/ : انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

http://www.donyayetejarat.blogfa.com/ : دنیای تجارت

http://karafarinansharekord.blogfa.com/ : اطلاعات کارآفرینی

http://www.sytaco.com/ : بازاریابی

http://marketing-07.blogfa.com/ : آموزه های مفید مدیریتی

http://managerial.ir/ : وبسایت مدیریتی

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://athir.blogfa.com/ : سایت جامع مدیریت


http://www.modir20.ir/

http://100r.blogfa.com

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت


http://www.modir20.ir/

http://100r.blogfa.com/

http://nokteh.blogfa.com/

http://modiransbu.blogsky.com : انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

http://itmbook.blogfa.com/ : کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات

http://iranmanager.mihanblog.com/ : مدیریت و دانلود کتاب

http://modabber.blogfa.com/ : مدیریتی اقتصادی رسانه ای

http://www.mastor.blogfa.com/ : مدیریت و عرفان

http://www.ammodiran.blogfa.com/ :مدیریت نوین

http://www.shrm.org/ :مدیریت منابع انسانی(لاتین)

http://management.blogfa.com/ : مدیریت امروزی(دانلود مقالات مدیریت)

http://www.m-b2007.blogfa.com/ :پایگاه دانشجویان مدیریت آبادان

http://www.pmir.com/ :مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

http://emdadsanat.mihanblog.com/ : وبلاگ تخصصی نیاز مشتریان در ایران

http://nabi2004.blogfa.com/ :

http://www.magicmanager.blogfa.com/ :مدیر سحرآمیز

http://www.mgtsolution.com : راهکار مدیریت

http://www.crmroom.com/ : پایگاه تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری - اولین وبزرگترین مرجع CRM در کشور

http://salamzadeh.blogsky.com/ : 7شاخه مدیریت

http://samadi.blogfa.com/ : وبلاگ داوطلبین کنکور ارشد و دکترای مدیریت

http://www.iranhumanresources.blogfa.com/ : مطالب بروز برای مدیران

http://hr.blogfa.com/ :مدیریت منلبع انسانی

http://www.m2modir20.blogfa.com/ :مقالات و آموزش مدیریت

http://13322010.blogfa.com/ : پایگاه دانش مدیریت

http://www.sciencecenter.ir/

http://www.saraykarafarinan.persianblog.ir/

http://www.amokhteh.blogfa.com/ : سایت تخصصی بازار و بازاریابی

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://advercross.mihanblog.com/ :چهار راه تبلیغات

http://msm.blogfa.com/

http://www.ha-bananej.blogfa.com/ : تبلیغات و بازاریابی

http://www.modernmarketing.persianblog.ir/ : بازاریابی مدرن

http://alikhooyeh.blogfa.com/ : بازاریابی ، فروش، ارتباطات

http://bazarmadar.blogfa.com/ : بازار مدار

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://www.khresmeh.blogfa.com/ : ارتباطات .بازاریابی .تبلیغات

http://managerialthinking.blogfa.com/ : تفکر مدیریتی (تمام شاخه های مدیریت)

http://free-management.blogfa.com/ : مدیریت صنعتی-دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

http://marketingmanagement.blogfa.com/ : مدیریت بازاریابی

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران

http://www.abbasbakhtiari.blogfa.com/ : مدیریت بازرگانی(خرید خارجی)

http://imbafgh.blogfa.com/ : تست های کنکور و اطلاعات گرایشهای مدیریت

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران

http://msciaum.blogfa.com : کمیته علمی مدیریت دولتی
http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://sadeghfar.blogsky.com : مشاور مدیریت

http://management1385.blogfa.com/ : مدیریت بازرگانی

http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://www.irshahsavaran.blogfa.com/ : بانک مقالات مدیریت دانشگاه آزاد تنکابن

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت


http://www.arbm.blogfa.com/ : انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

http://www.donyayetejarat.blogfa.com/ : دنیای تجارت

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://karafarinansharekord.blogfa.com/ : اطلاعات کارآفرینی

http://www.sytaco.com/ : بازاریابی

http://marketing-07.blogfa.com/ : آموزه های مفید مدیریتی

http://managerial.ir/ : وبسایت مدیریتی

http://athir.blogfa.com: سایت جامع مدیریت

http://www.onlinemanagers.ir جدیترین مطالب مدیریتی + ماهنامه الکترونیکی گویشی مدیریت

http://www.modir20.ir
http://www.modiriran.irکاملترین مرجع مدیریت ایران

http://100r.blogfa.com

http://www.modiran21.ir
اولین پایگاه جامع یادگیری الکترونیکی مدیریتی ، مدیران ایران

 منبع : وبلاگ شخصی عیسی ذوقی خبوشان

  
نویسنده : ناصر ; ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٠