ورزش

اگر پیاده روی / دوچرخه سواری برای سلامتی مفیده پستچی باید همیشه زنده باشه!

 
  *یه نهنگ تمام روز رو شنا می کنه، ماهی و آب می خوره ولی چاقه !
 
 *یه خرگوش بیشتر وقتا در حال دویدنه و جنب و جوش داره و گیاه خواره ولی فقط 1.5 سال
 
 عمر می کنه !
 
 *یه لاک پشت جنب و جوش نداره ، به آرامی حرکت می کنه و هیچ کاری نمی کنه
 
ولی 450 سال عمر می کنه !
 
 
خودتون قضاوت کنید ، باز هم می گید ورزش کنم ؟
/ 0 نظر / 17 بازدید