روزها را نشمار خاطرات را بشمار

 

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود

که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و در آغوش بگیرید!

/ 2 نظر / 35 بازدید
000

بـی قـرار هیـچ قـراری نبـوده ام مگـر قـراری کـه باتــــو داشتم و هـرگـز نیـامـدی ...

000

دلتنگـی ؛ پیچیــده نیســت... یک دل.. یک آسمان.. یــک بغــض و آرزوهــای تـَـرک خـورده ! به همین ســادگـی ...!...