شهرام شکوهی

ای دل! ، دله دیوونه

کی قدره تو رو میدونـــــــــــه؟! ، عشق نیست!

حااااالـــتو ویروونه!

اونکه ، تو دلم جااااشه، با عشقی که تو چشماشــــــــــــه ، ای کاش! مااااااله من باشه.

ایــــــن دل ماله تو بود! ، اما از تو چه سود

وااای از رفتنه تو ، از دنیای حسود ، از دنیای حسود

عاشقـــــــــــــــــــــه ،تماشا کن مرا گاهـــی جا،تا دلت شاید سوی من آید، اگر خواهی

تــــــــــــــــــا عشق آید به همراهی

ای دل! ، دله دیوونه

کی قدره تو رو میدونـــــــــــه؟! ، عشق نیست!

حااااالـــتو ویروونه!

اونکه ، تو دلم جااااشه، با عشقی که تو چشماشــــــــــــه ، ای کاش! مااااااله من باشه.

خیلی امروزسرحالم کاش همیشه همینجوری باشه...

/ 1 نظر / 42 بازدید
حمزه

عالی بود [گل]