مردان هرمسی

مردان هرمسی


- مردانی هستند خوش صحبت که به شما نزدیک میشوند و بدون اینکه متوجه بشوید بسیاری از مرزهای شما را رد میکنند ! بهشون علاقه میشوید اما مثل صابون لیز هستند و نمیتوانید مال خودتان بکنیدشان

- مردانی هستند که هم توان عجیبی در پیامبرگونگی دارند هم توانی حیرت آور در شارلاتان شدن و کلاهبرداری

- از بچگی به دل مینشینند، هوش زیادی دارند و سریع الانتقالند، وقایع را طوری تفسیر میکنند که به دل شما بنشیند و زیرکانه حقایقی مهم را بلدند نمیگویند طوریکه شما متوجه نمیشوید

این کدام انرژی روانی است که اینقدر انسان را متغیر الحال میتواند بکند؟

 

 

 

هرمس خدای راه ها دو جنبه دارد هم راهنمای مسافران می تواند باشد ، هم راهزن،دزدی یکی از ویژگیهای اوست در اسطوره هنوز چند ساعت از به دنیا آمدنش نگذشته بود که چند گاو از گله آپولو دزدید و آنها را بر عکس راند تا با جای پای وارونه دیگران را گمراه کند در یک کلام باهوش است واز هوش اش میتواند برای تقلب و کلاه برداری استفاده کند او پیام آورنده خدایان هم هست و از نظر کلامی قوی است ذهن اش خیلی سریع است برای همین حاضر جواب است و در کلام کم نمی آورد خلاق است پدید آوردن الفبای یونانی، اختراع اندازه گیری وزن و اندازه به او نسبت داده شده یکی از توانایی های او ربط دادن کانال های موازی است یعنی می تواند دو چیز را که به هم ربط ندارند را به هم ربط دهد وچیز جدیدی خلق کند یکی از ویژگیهای  هرمس اینست که می تواند در لحظه بدیهه سازی کند به همین دلیل میتواند بدون آمادگی قبلی سخنرانی کند حتی در مورد موضوعی که از آن هیچ اطلاعی ندارد از همه چیز اطلاع دارد ولی سطحی جوینده  قوی دارد همه چیز برایش جالب است و یه تکی به هر چیز میزند ولی به سرانجام نمی رساند حتی ممکن است تا ترم آخر دانشگاه برود ولی مدرک نداشته باشد به خاطر ٢ واحد. مدرکی برای کارهایی که انجام داده ندارد ولی با زبان می تواند چند برابر آن را ارائه دهد و به اصطلاح مخ هر کسی را بزند او نوجوان ابدی است و در هر سنی او را جوان ودر حال تجربه چیزهای تازه می بینید.

از نظر شغلی یک جا بند نمی شود ومدام در حال تعویض شغل است خوب پول درمی آورد ولی توان پس انداز و مناسب خرج کردن ندارد برای همین بعد از سال ها کار دستاوردی ندارد و باز به دنبال کار جدید است.

در مورد ازدواج چون از محدودیت گریزان است و کلا همه چیز وهمه کس را می خواهد تجربه کند و انتخاب یک نفر برایش مشکل است به سختی او را در این دام می بینید حتی اگر ازدواج کند حال و هوای آدم های مجرد را دارد و به ندرت حلقه در دست این افراد می بینید واز آنجاییکه زبان چربی دارند و می دانند خانم ها چه حرف هایی را دوست دارند به راحتی می توانند دل آنها را ببرند.  

روانشناسی یونگ واقعاجالبه

 

/ 1 نظر / 208 بازدید
آشنا

نگران نباش، " حال من خوب اسـت " بزرگ شده ام... دیگر آنقدر کوچک نیستـم که در دلتنگی هـــایم ، در دردهایم گم شـوم... آمـوختـه ام، که این فـاصله ی کوتـاه، بین لبخند و اشک نامش "زندگیست" راسـتی، دروغ گـفتن را نیـز، خـوب یاد گـرفتـه ام... "حـال من خوب است" ... خوبِ خوب..