خیلی چیزارو شکستم تا دل اونو نشکنم


 

وقتی کسی رو دوست داری حاضری جون فداش کنی

حاضری دنیارو بدی، فقط یه بار نگاش کنی

به خاطرش داد بزنی،به خاطرش دروغ بگی

رو همه چی خط بکشی ،حتی رو برگ زندگی

وقتی کسی تو قلبته حاضری دنیا بد باشه

فقط اونی که عشقته عاشقی رو بلد باشه

قید تموم دنیا رو به خاطر اون میزنی

خیلی چیزارو میشکنی تا دل اونو نشکنی

حاضری که بگذری از دوستای امروز و قدیم

اما صداشو بشنوی شب از میون دوتاسیم

حاضری قلب تو باشه پیش چشای اون گرو

فقط خدانکرده اون یه وقت بهت نگه برو

حاضری هرچی دوست نداشت به خاطرش رها کنی

حسابتو،حسابی از مردم شهر جدا کنی

وقتی بشینه به دلت از همه دنیا میگذری

تولد دوبارته ، اسمشو وقتی می بری

حاضری جونتو بدی ،یه خارتوی دساش نره

حتی یه ذره گردوخاک تو معبد چشاش نره

حاضری مسخره ت کنن تمام آدمای شهر

اما نبینی اون باهات واسه یه لحظه کرده قهر

حاضری هرجاکه بری به خاطرش گریه کنی

بگی که محتاجشی و به شونه هاش تکیه کنی

وقتی کسی تو قلبته یه چیز قیمتی داری

دیگه به چشمت نمیاد اگه که ثروتی داری

حاضری هرچی بشنوی،حتی اگه سرزنشه

به خاطر اون کسی که خیلی برات با ارزشه

حاضری هرکی جز اونو ساده فراموش بکنی

پشت سرت هرچی میگن،چیزی نگی گوش بکنی

وقتی کسی رو دوست داری صاحب کلی ثروتی

نذار که از دستت بره این گنج خیلی قیمتی...

 

/ 0 نظر / 24 بازدید