صفحه اول روزنامه های ایران در روز پس از انتخاب روحانی

 

عصرایران - روزنامه های سراسری کشور در نخستین روز از اعلام رسمی پیروزی دکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهوری اسلامی ایران هر کدام از زاویه نگاه خود موضوع تغییر دولت آینده را مورد توجه قرار داده اند.


نوع واکنش روزنامه ها و انتخاب " تیترها" و " روتیترها" خود حاوی پیام های جالب برای خوانندگانی است که از خط کشی های جناحی و سیاسی کشور آشنایی دارند.

 
/ 2 نظر / 39 بازدید
000

چند وقتیست همه دلگیرند از من..... دلیل می خواهند.... مدرک می خواهند برای غمگین بودنم.... برای ناامید بودنم....برای تلخ شدنم....... نگران نباشید....من نه غمگین شده ام... نه ناامید....نه تلخ....... فقط مدتیست به دنبالشان می گردم..... مدتیست گم شده اند.... صبرم....تحملم......امیدهایم.......انگیزه ام...... نمیدانم کدام صفحه ی قصه ی سرگذشتم جا گذاشتمشان.......

000

دلم کوچک است! کوچک تر از باغچه ی پشت پنجره ! ولی آن قدر جا دارد که برای دوستی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه . . .