شهرام شکوهی

ای دل! ، دله دیوونه

کی قدره تو رو میدونـــــــــــه؟! ، عشق نیست!

حااااالـــتو ویروونه!

اونکه ، تو دلم جااااشه، با عشقی که تو چشماشــــــــــــه ، ای کاش! مااااااله من باشه.

ایــــــن دل ماله تو بود! ، اما از تو چه سود

وااای از رفتنه تو ، از دنیای حسود ، از دنیای حسود

عاشقـــــــــــــــــــــه ،تماشا کن مرا گاهـــی جا،تا دلت شاید سوی من آید، اگر خواهی

تــــــــــــــــــا عشق آید به همراهی

ای دل! ، دله دیوونه

کی قدره تو رو میدونـــــــــــه؟! ، عشق نیست!

حااااالـــتو ویروونه!

اونکه ، تو دلم جااااشه، با عشقی که تو چشماشــــــــــــه ، ای کاش! مااااااله من باشه.

/ 2 نظر / 18 بازدید

احساس خستۀ مرا دریاب استخوانهای شکستۀ امید، زخمِ گسستگی آرزوها را به جای گذاشته اند صبر من به اتمام رسید و دیگر هیچ دلخوشی امید بخشی برایم نمانده چلچله ها سرود مرگ مرا از بر می خوانند و تو هنوز در ابتدای راه به دنبال نت های گم شدۀ موسیقیِ زندگی می چرخی زخم مرا دریاب التیام زخم مرا چه کسی به دوش خواهد کشید بی تعلق ها در ناکجا آبادِ این هستی چه زمانی فرا می رسد

وقتـــی خســـــــــته ام وقتــــــی کلافـــــــــــه ام وقتـــــــــــی دلتنگــــــــــــــم بشـقاب ها را نمی شکــــــنم شیشــه ها را نمی شــــــــکنم غــــــــــرورم را نمی شـــــــــــکنم دلــــــــــــــــی را نمی شـــــــــــــکنم در این دلتنگــــــــــــی ها زورم به تنها چــــــــیزی که میرسد این بغضـــــــــــــــ لعنتی است