تو اون شام مهتاب کنارم نشستی

از عشق امروزمان برای فرداهایمان چیزی باقی بگذار
برای روزی که فراموش می کنیم عاشق بوده ایم.

تو اون شام مهتاب  کنارم نشستی  ، عجب شاخه گل وار به پایم نشستی

قلم زد نگاهت به نقش آفرینی  ، که صورتگری را نبود اینچنینی

پریزاد عشق و مه آسا کشیدی  ، خدا را به شور تماشا کشیدی

تو دونسته بودی چه خوش باورم من ، شکفتی و گفتی از عشق پر پرم من

تا گفتم کی هستی ؟ تو گفتی یه بی تاب  

                          تا گفتم دلت کو ؟  تو گفتی که دریاب

قسم خوردی بر ماه که عاشق ترینی ، تویک جمع عاشــــق    تو صادق ترینی

همون لحظه ابری رخ ماه و آشفت ، به خود گفتم که ای واااااای مبادا دروغ گفت ...

 

گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب

در اون درگه عشق چه محتاج نشستم ، تو  هر شام مهتاب به یادت شکستم

تو از این شکستن خبر داری یا نه ؟؟؟ 

                هنوز شور عشق و به سر داری یا نه ؟؟؟

 

تو دونسته بودی چه خوش باورم من ، شکفتی و گفتی از عشق پر پرم من

تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بی تاب ،

                        تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریاب

قسم خوردی بر ماه که عاشق ترینی ، تویک جمع عاشــــــق      تو صادق ترینی

همون لحظه ابری رخ ماه و آشفت ، به خود گفتم ای وای         مبادا دروغ گفت ...

هنوزم تو شبهات اگه ماه و داری من اون ماه و دادم به تو یادگاری 

هنوزم تو شبهات اگه ماه و داری من    اون ماه و دادم به تو یادگاری

                                                     من اون ماه و دادم به تو یادگاری

                                                     مـــن اون ماه و دادم به تو یادگــــــــــاری

 

تو از این شکستن خبر داری یا نه ؟؟؟

هنوز شور عشق و به سر داری یا نه ؟؟؟

 

 

 دلخوشم
که هر چه
از من
دور شوی
از آن ســوی کُرۀ زمین
به من
نزدیکــــــ تر می شوی !

فقط
می ترسم
مبادا
گالیـله
اشتبــاه کرده باشــد...!


روزهای بارانی فروردین را دوست می دارم ،

شاید چون در یکی از روزهای فروردین ، زیر باران - بدون چتر - بدنیا آمده ام ... 

/ 0 نظر / 86 بازدید