خواب تو

یه شب خوابت چشمامو بی خبربرد

به دنیایی ازاینجاساده تربرد

به دنیای گل ونور و ترانه

میون لحظه های عاشقانه

توتنهادلخوشی تنهاامیدی

توحرفی که نمی گفتم شنیدی

توبامن بودی ومن بی توافسوس

توخورشیدی ومن دنبال فانوس

تورقص ماه وخورشیدوستاره

خودم روباتومی دیدم دوباره

میون خواب وبیداری نشستم

هنوزم پیش چشمای توهستم
 
 
تویه فاصله کم
 
وقتی دلت ازمن دوره
 
بیشتردلم میگیره
 
هوین
/ 0 نظر / 24 بازدید