یادت بخیر

‎‏ بهترین فیلم های دنیا

کازابلانکا - یغما گلرویی تو دیگه داری می ری ، این اختتام رؤیاست این آخرین سکانس ِ فیلمِ کازابلانکاست من همفری بوگارتم ، مغرور و بی تبسم تو اون زنی که می ره با مردِ نقش دوم بارون بباره یا نه ، صحنه دراماتیکه تصویرت از تو چشمام می ریزه چیکه چیکه دوربین یواش یواش از تو صحنه می ره بیرون من می مونم با سایه م ، من می مونم با بارون این اَشکا مصنوعی نیست ، تو دیگه داری می ری داری چشاتو از من ، از نقشِ من می گیری راهی نمونده باقی ، فیلمنامه اینو می گه من و یه جای خالی ، تو و یه مردِ دیگه از وقتی که نگاهت از تو نگاهم رد شد این فیلم عاشقانه ، یه فیلمِ مستند شد بازی دیگه یادم رفت ، نقشم خودِ خودم بود نقش کسی که چشماش لبریزِ عشق و غم بود اُسکارو من می گیرم ... اما چه فرقی داره نقش سیاهی لشکر ، یا یه اَبَرستاره وقتی تو رو ندارم ، وقتی تو دورِ ِ دوری وقتی باید بسازم با حسرت و صبوری این فیلم موندگاره ، گیشه ها قبضه می شن اما بازم من بی تو ، اما بازم تو بی من تو دیگه داری می ری ، این آخرین پلانه تیتراژ میاد و آهنگ ، همراه ِ این ترانه @[162829777105282:274:نقد فیلم]
کازابلانکا - یغما گلرویی

تو دیگه داری می ری ، این اختتام رؤیاست
این آخرین سکانس ِ فیلمِ کازابلانکاست

من همفری بوگارتم ، مغرور و بی تبسم
تو اون زنی که می ره با مردِ نقش دوم

بارون بباره یا نه ، صحنه دراماتیکه
تصویرت از تو چشمام می ریزه چیکه چیکه

دوربین یواش یواش از تو صحنه می ره بیرون
من می مونم با سایه م ، من می مونم با بارون

این اَشکا مصنوعی نیست ، تو دیگه داری می ری
داری چشاتو از من ، از نقشِ من می گیری

راهی نمونده باقی ، فیلمنامه اینو می گه
من و یه جای خالی ، تو و یه مردِ دیگه

از وقتی که نگاهت از تو نگاهم رد شد
این فیلم عاشقانه ، یه فیلمِ مستند شد

بازی دیگه یادم رفت ، نقشم خودِ خودم بود
نقش کسی که چشماش لبریزِ عشق و غم بود

اُسکارو من می گیرم ... اما چه فرقی داره
نقش سیاهی لشکر ، یا یه اَبَرستاره

وقتی تو رو ندارم ، وقتی تو دورِ ِ دوری
وقتی باید بسازم با حسرت و صبوری

این فیلم موندگاره ، گیشه ها قبضه می شن
اما بازم من بی تو ، اما بازم تو بی من

تو دیگه داری می ری ، این آخرین پلانه
تیتراژ میاد و آهنگ ، همراه ِ این ترانه
/ 0 نظر / 31 بازدید