جملاتی برای اندیشیدن

از  کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس
از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد . . .
.
هستند  کسانی که روی شانه هایتان گریه میکنند
و وقتی شما گریه میکنید دیگر وجود ندارند
..
مهم نیست چه مدرکى دارید
مهم این است که چه درکى دارید . . .
..
از درد های کوچک است که آدم می نالد
وقتی ضربه  سهمگین  باشد ، لال می شوی
..
اگر  باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت
و اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد
طرح کرد و به زمان  شناساند و زنده نگه داشت!
..
به یک‏ جایی از زندگی که  رسیدی ، می فهمی رنج را نباید امتداد داد
باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد
از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی . . .
..
آرزو  سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد . . .
..
چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .
..
دکتر علی شریعتی :
به شهادت تاریخ میگویم هر گاه روزگار خواسته تفکر فاسدی را رسوا کند
به او قدرت مطلق داده است . . .
 
آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند . . .
..
سخنی از ناپلئون
هرگز اشتباه نکن
اگر  اشتباه کردی تکرار نکن
اگر تکرار کردی اعتراف نکن
اگر اعتراف کردی التماس نکن
اگر التماس کردی دیگر زندگی نکن
.
بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که
نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد
نه شعور لازم برای خاموش ماندن
ژان دلابرویه
_
مهم نیست که چه اندازه می بخشیم
بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد . . .
.
قصه عشقت را به بیگانگان نگو
چرا که این کلاغهای غریب بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند . . .
..
اگر ۴ تکه نان خوشمزه باشد و شما ۵ نفر باشید
کسی که اصلا از مزه آن نان خوشش نمی آید (( مادر )) است . . .
..
تولد و مرگ را درمانی نیست
مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم . . .
.
وقتی که تمام شیرها پاکتی اند !
وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند !
وقتی که دوپینگ پهلوان می سازد !
ایراد مگیر عشق ها ساعتی اند . . .
.
هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی میمیرند
ولی در عزایش گوسفندها سر میبرند . .
/ 1 نظر / 88 بازدید
آشنا

کلاف زندگی ام که گم شد در جایی نامعلوم کسی پیدایش کرد و به جایی دور برد نمی دانم چگونه می بافدش که مرا این جا بی سرنوشت می نامند ..