# لپ_تاپ

خداحافظ

به من نگودوست دارم:     حالا که کارتوشده   پرازنیرنگ وریا   حالا که دل توشده   فرسنگهادورازخدا   به من نگودوست دارم   که باورم نمیشه   نگوفقط تورودارم   که باورم نمیشه   توبااین چرب زبونی   هی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید