خداحافظ

به من نگودوست دارم:     حالا که کارتوشده   پرازنیرنگ وریا   حالا که دل توشده   فرسنگهادورازخدا   به من نگودوست دارم   که باورم نمیشه   نگوفقط تورودارم   که باورم نمیشه   توبااین چرب زبونی   هی به من دروغ میگی   میخواهی گولم بزنی   هی به من دروغ میگی   به من نگودوست دارم   که باورم نمیشه   نگوفقط تورودارم   که باورم نمیشه   توبادل شکسته ام   انقده جفانکن   تواگه دوستم نداری   اینجوری بد تا نکن   به من نگودوست دارم   که باورم نمیشه   نگوفقط تورودارم  

که باورم نمیشه

/ 2 نظر / 20 بازدید

[نیشخند]to kolan hichi bavaret nemishe ella chakhanaye khodetman ke rast goftaam chera bayad narahat basham

آشنا

تنها نشسته ام . . . قهوه مینوشم ، و بغض می کنم ! هیچکس مرا را به یاد نمیآورد ! این همه آدم ، روی کهکشان به این بزرگی ! و من . . . حتی آرزوی ِ یکی نبودم . . .!